Integritetspolicy

 

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter eller kandidatuppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer, eller vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. Vad används uppgifterna till

Att fullgöra avtal med kunder.

Att fullgöra lagliga förpliktelser.

Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.

Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Visionite och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.

Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.

För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund eller kandidat behöver vi behandla vissa personuppgifter.

ATT FULLGÖRA AVTAL MED KUNDER
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden

GENOMFÖRA DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra kandidat och kunderbjudande direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

ATT FULLGÖRA LAGLIGA FÖRPLIKTELSER
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. Hur samlas uppgifterna in

Vi samlar in uppgifter i samband med att du själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär på vår hemsida.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:

Google analytics
Facebook analytics

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämnar även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar och marknadsföring. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. Dina rättigheter

  • Tillgång
  • Rättelse
  • Radering – rätt att bli ”glömd”
  • Begränsning av behandling
  • Invändning
  • Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du vårt Kundcenter;

info@visionite.se

Du får svar från oss inom 14 kalenderdagar.

6. Cookies

För att ge dig den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies, vilka sparas på din utrustning.

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att förbättra våra webbsidor för dig genom hastighetsoptimering eller ger oss statistik om användandet av sajten. En cookie kan inte starta program.

Vi sparar inte cookie-information på vår webbplats, den sparas på din enhet och du kan enkelt stänga av detta själv i din webbläsare. Vi kan ej garantera full funktionalitet på vår webbplats om du har Cookies avstängt på något sätt.

Vi använder två typer av Cookies på vår webbplats:

Den första typen sparar en fil på besökarens enhet. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda och kan komma att kopplas till direktmarknadsföring för att ge dig relevanta erbjudanden. Den ger oss också statistik och möjlighet till förbättring av vår webbplats.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Den sparas tillfälligt på din enhet och används för att förbättra besöket på vår webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

7. Kontaktuppgifter

info@visionite.se
072-5055542